Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

 

 

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club, illetve a magyar sportegyesületek megalakulásának története

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A magyar sport krónikásai a felvidéki Késmárk város 1510-ben alakult lövészegyletét tekintik az első magyarországi sportegyesületnek. Késmárk példáját követve néhány éven belül tucatjával alakultak a különböző lövész-, vívó-, és viadal egyletek. A lövészegyletek keletkezésének oka még nem a mai értelemben vett sportszeretet, hanem a városok védelmére létrehozott önszerveződés, a polgárok lövész- és vívóegyletekbe való tömörítése és fegyveres kiképzése volt. A katonai nevelés ősidőktől kezdve egy volt a magyar neveléssel. A magyarság katonanépként jelent meg Európában, s katonai képzettsége tartotta fenn évszázadokon át.

A lövész- és vívóegyletek – az első magyarországi sportegyesületek után – a torna- és evezősegyletek voltak azok, amelyek a magyar sportélet fejlődésében folytatták az egyesületek kialakulásának sorát. A diákság, a fiatalság mindig is nyitott volt a sportra. Több, még ma is létező sportegyesület alakult a különböző iparos- és ifjúsági önképzőkörökből, sőt a dalkörökből is. Az iskolákban és az egyetemeken nem csak testnevelésre volt igény, hanem a testmozgás különböző formáira, elsősorban az egyre népszerűbb labdajátékokra is. Kézenfekvő volt tehát, hogy az egyetemek saját, professzionális körülmények között működő, különböző szakosztályokkal rendelkező sportklubokat alapítsanak.

Ma már nehéz elképzelni, hogy a magyar sport egyik legszebb időszaka egy elvesztett világháború után, a húszas, harmincas, negyvenes években volt. Ekkor alakult a legtöbb magyarországi sportegyesület és minden nehézség ellenére – Trianon, fasizmus, II. világháború – hatalmas sportélet folyt Magyarország területén.

Nem véletlen, hogy ebben az időszakban, 1923-ban alakult meg Pécs városának egyik legismertebb sportegyesülete (a ma is működő pécsi sportklubok közül az egyik legrégebbi egyesület) a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club, röviden: PEAC

A klub hivatalos színe fekete-fehér lett, jelvénye a kor ízlésének megfelelően többször változott, de a színek mindvégig megmaradtak.

Az igazsághoz tartozik, hogy 1923-ban (papíron) már létezett az egyetemi sportegyesület, de gyakorlatilag még nem tevékenykedett. Az egyetem hallgatói kezdetben két másik pécsi klub, a PAC és PSC úgynevezett „egyetemi alosztályaiban” sportoltak.

Ennek legfőbb oka az volt, hogy 1923-ban, az egyetem Pécs városába való költözésekor – mely szoros összefüggésben van a PEAC megalakulásával – az első hónapokban voltak a sportnál fontosabb szempontok, mindenekelőtt az egyetem megfelelő működési feltételeinek biztosítása. Köztudott, hogy már 1921-ben döntés született arról, hogy az első világháború után a határon túlra került magyar egyetemek közül a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre költöztetik. A költözésre azonban csak 1923 végén kerülhetett sor, az egyetem addig – ideiglenesen – Budapesten működött. Pécsen szinte a semmiből kellett mindent újra kezdeni és a háború, illetve a szerb megszállás utáni nehéz anyagi körülmények mellett elsősorban a tanuláshoz szükséges feltételeket kellett biztosítani. A sport, az egyetem saját sportklubjának működése és működtetése néhány hónapra háttérbe szorult. Amikor azonban elkezdődhetett az érdemi munka és sorra alakultak a különböző szakosztályok, rövid időn belül az egész országban ismerté vált a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club neve.

A PEAC 8000 fő befogadására alkalmas sportpályája a Tüzér utcában volt. A klub első szakosztályai és igazolt játékosainak száma: atlétika (110 fő), labdarúgás (50 fő), vívás (80 fő), tenisz (16 fő), céllövő (20 fő), torna (68 fő), télisport (15 fő). A PEAC kosárlabda szakosztálya 25 fővel kezdte meg működését, az első szakosztályvezető: Radakai Imre volt.

Jelenleg a Club 11 szakoszállyal működik és 2013-ban ünnepli megalakulásának 90. évfordulóját.

You shall not pass!